Vitalisator

AquaLogik Vitalisator
Vikten av bra och stabilt vatten

Pris: 12 000 ex moms. (Pris 15 000 inkl moms)

Vatten verkar så vanligt. Det kommer från himlen, finns i sjöar och floder och kommer direkt ur kranen. Vi i Sverige är bortskämda med friskt drickbart vatten.

Men vatten är en spännande kemisk formel. Och rent vatten är tyvärr inte samma sak som stabilt vatten.

Vatten är också en form av energi med ett minne. Om energin kan röra sig utan motstånd, behåller den sin naturliga vitalitet. För att vara ännu tydligare: Vatten är vägen till hälsa och till en bättre miljö.

Vatten lagrar information. Ny akademisk forskning visar att vatten som behandlas i en vattenreningsprocess, har samma frekvens innan och efter vattenreningen. Även om vattnet är kemiskt rent, är det fortfarande laddat med frekvenser från de skadliga ämnen som fanns innan reningen.

AquaLogik Vitalisator

Aqualogiks Vitalisator återställer vårt vatten till vitalt vatten. Har du smakat vatten från en porlande bäck? Det är vitalt vatten. Vatten i sin naturliga form.

AquaLogiks Vitalisator innehåller ett keramiskt centrum i form av en dubbelkon som fungerar som en naturlig ”bäck”. Virvlarna, jordbotten och stenarna runt omkring. Återställningen är så stor att de allra flesta känner en stor smakförändring på vatten före och efter.

filter001

Den dubbelkoniska formen gör att vattnet återvinner sin vitaliserande ursprungsenergi. Vi får naturligt bäckvatten i vår kran.

Ändringar på vattnets kristallstruktur går tydligt att se i mikroskop. Vatten är oerhört betydelsefullt för vår kropp och vår hälsa. Vi är till stor del vatten och då är det enkelt att förstå att det är viktigt att vi byggs av vatten som i sin struktur ser ut som naturligt vatten.

Vatten påverkas av telemaster, medicinrester (residuer) och bekämpningsmedel. Vatten påverkas också av att transporteras en enmetallsrör. Vattenmolekyler påverkas och strukturen förändras. Vatten består av två väte- och en syremolekyl.

För att rena vatten används t ex ett osmosfilter, men frekvensen i residuerna är kvar i vattnet eftersom ett osmosfilter inte återställer vattnet till dess ursprungliga frekvens.

Fler spännande bilder som visar hur vatten påverkas då det passerar genom ett strålningsfält

Kristalfoto telefonisktfält

Bild: Kristallfoto av vatten som passerar ett strålningsfält

 

 

 

 

 

fot0 efter Aqualogik Vitalisator 1

Bild: Kristallfoto av vitaliserat vatten med hjälp av AquaLogik Vitaliser®

 

 

 

 

 

Hur ser då vatten ut?
H2O, vilket betyder två väte- och en syremolekyl.

Vatten ser ut som Mussepigg. En stor syre med två väte-öron. Det gör att vatten har en plus-del och en minus-del som vill ligga i samma ordning i ett fint mönster. Lösa O och lösa H påverkar detta på ett negativt sätt.

Vårt kranvatten har genom påverkan tappat sin stuktur. (Som gick att se på bilderna ovan)

Tittar vi nu på de lösa O:na i H2O (vatten) så är de dessa som gör att saker rostar. Det är bara de lösa O:na som kan koppla på sig med till exempel järn. Inte vatten, H2O, i sig. Så det borde betyda att vitaliserat vatten på en järnpanna rostar mindre? Ja, det stämmer.

Fria O är det som gör att vi åldras, rostar, att fett härsknar o s v. Det som styr den oxidativa processen. Anledningen till att många vill kompensera en del av detta med att äta antioxidanter. Ett enkelt steg mot hälsa och vitalitet är att välja att dricka och duscha sig i stabilt vatten som ser ut som och beter sig som vatten i alla årmiljoner har gjort.

Vitaliserat vatten är egentligen bara ett nytt ord för återställt natuligt hälsosamt bäckvatten.

Är du intresserad av att få friskt stabilt vatten i din kran hemma?
Mycket enkelt att installera.

 

 

Menu Title